LUGI HF återfår förlorade poäng

Riksidrottsnämnden undanröjer beslutet från Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté gällande LUGI HF. Det innebär att LUGI HF får tillbaka de poäng som fråntogs klubben i mitten av november.

Bakgrunden till beslutet att LUGI HF:s segrar mot Alingsås HK (29 november) och IK Sävehof (9 november) ogiltigförklarades av Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté och skrevs om till 0–10-förluster var att LUGI HF använt sig av en oregistrerad spelare.

LUGI HF överklagade beslutet till Riksidrottsnämnden, som anser att ett grovt formfel gjorts vid handläggningen. Så här skriver Riksidrottsnämnden i sitt beslut:

I 7 kap. § 7:2 Tävlingsbestämmelsema anges att ”Anmälan mot icke spelklar spelares deltagande i tävlingsmatch ska lämnas in skriftligen. med angivande av skälen, till vederbörande handläggande organ senast inom 14 dagar från matchdagen.” Vidare har det i 7 kap. § 7:2 angetts att: ”Oavsett vad som an­ges ovan har TK respektive vederbörande SDF inom sina respektive ansvars­områden rätt att på eget initiativ, senast inom 14 dagar från matchdag, besluta om icke spelklar spelare deltagit i tävlingsmatch. Beslut av TK respektive SDF kan därför i sådan fråga, som högst inbegripa match/matcher som spelats fjor­ton (14) dagar innan anmälningsdagen. Kommunicering från TK respektive SDF med berörda parter måste, vid sådant förhållande, ske senast 15 dagar efter matchdag. Inkommen protest/anmälan ska omgående tillställas den mot vilken protesten är riktad, med begäran om yttrande.”

Riksidrottsnämnden konstaterar att Tävlingskommitén har anfört att en tjänsteman hos förbundet muntligen gjort en anmälan mot Josip Cavars deltagande i tävlingsmatcher till Tävlingskommittén den 11 november 2016.

Riksidrottnämnden, som beslutar att meddela prövningstillstånd, undanröjer Svenska Handbollsförbundets Tävlingskommittés beslut den 14 november 2016 i dess ärende nr 14 – 16/17.

Riksidrottsnämndens beslut innebär att de ursprungliga resultaten ska gälla för LUGI HF, och LUGI HF får därmed tillbaka de fyra fråntagna poängen.

Eskilstuna Guif, som spelade med tre oregistrerade spelare och dömdes till en 0–10-förlust i en match, vilket klubben överklagade, beviljades inte prövningstillstånd av Riksidrottsnämnden, vars beslut inte går att överklaga.