#viställerupp

Vad är #viställerupp?

#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.

Vad ingår i #viställerupp?

#viställerupp är en gemensam benämning av våra samhällsengagemang. Varje klubb väljer själv vilka aktiviteter inom samhällsområdena Hälsa, Integration, Inkludering och Utbildning som man inkluderar i #viställerupp. Fokus är på barn och ungdomar.

Varför gör alla klubbar detta tillsammans?

Vi vill bli bättre på att lyfta allt de positiva som vi redan gör för barn och ungdomar. Om vi kan få större uppmärksamhet och mer resurser så kan vi också stärka och utveckla detta arbete.

Vad gör vi idag?

Hälsa

Vi sätter barn och ungdomar i rörelse.

 • 13 785 barn och unga är idag aktiva spelare i våra föreningar
 • 2 392 ideella ledare är verksamma och engagerade i våra föreningar
 • 20 föreningar arrangerar idag skolaktiviteter för att sätta fler barn i rörelse
 • 50 projekt och initiativ genomförs inom ramen för föreningarnas skolsamverkan
 • 25 000 elever har under säsongen 22-23 blivit aktiverade genom föreningarnas skolsamverkan
 • 162,8 mkr är det totala samhällsekonomiska värdet av alla aktiviteter som genomförs inom hälsa

Integration

Vi ser till att barn och ungdomar från olika bakgrund får mötas.    

 • 14 av våra föreningar har idag projekt och initiativ inom området integration
 • 30 projekt och initiativ genomförs idag i syfte till att skapa ett mer integrerat samhälle inom ramen för handbollens spelplan och mötesplats
 • 19 000 personer har senaste säsongen varit aktiverade genom våra föreningars integrationsaktiviteter
 • 139,1 mkr är det totala samhällsekonomiska värdet av alla aktiviteter som genomförs inom integration

Inkludering

Vi vill ge alla barn och ungdomar chansen att delta.

 • 14 föreningar har idag projekt och initiativ inom området inkludering
 • 25 projekt och initiativ genomförs idag med syfte att aktivera personer som ha någon form av funktionsvariation
 • 1 100 individer har senaste säsongen varit aktiverade genom våra föreningars inkluderingsaktiviteter
 • 18 mkr är det totala samhällsekonomiska värdet av alla aktiviteter sin genomförs inom inkludering

Våra föreningars samhällsnytta inom #viställerupp

Siffrorna baseras på de aktiviteter som bedrivs inom #viställerupp under ett verksamhetsår. Beräkningen och värderingen är genomförd av Idrottsekonomiskt Centrum i Lund.

De aktuella siffrorna är framtagna för säsongen 2022/2023, då 22 föreningar och 26 elitlag spelade i Handbollsligan och SHE (numera Handbollsligan dam).

·       320 mkr är det totala samhällsekonomiska värdet för alla aktiviteter som genomförs inom ramen för #viställerupp under ett verksamhetsår.  

Följ klubbarnas arbete