Alla klubbar har elitlicens 2020/2021


Elitlicens är under införande för föreningarna i SHE och lämnas för första gången för säsongen 2021/2022 baserat på utfallet av verksamhetsåret 2020/2021, det vill säga 30 april 2020.

De klubbar som har sitt tredje år med negativt eget kapital kan återställa egna kapitalet fram till 31 december 2020 med ett delårsbokslut. Liganämnden har en dialog med de klubbar som hade negativt eget kapital per 30 april 2019.

Detta innebär att alla föreningar i årets SHE, som nått de sportsliga resultaten, har elitlicens för säsongen 2020/21.