#viställerupp

Vad är #viställerupp?

#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.

Vad ingår i #viställerupp?

#viställerupp är en gemensam benämning av våra samhällsengagemang. Varje klubb väljer själv vilka aktiviteter inom samhällsområdena Hälsa, Integration, Inkludering och Utbildning som man inkluderar i #viställerupp. Fokus är på barn och ungdomar.

Varför gör alla klubbar detta tillsammans?

Vi vill bli bättre på att lyfta allt de positiva som vi redan gör för barn och ungdomar. Om vi kan få större uppmärksamhet och mer resurser så kan vi också stärka och utveckla detta arbete.

Vad gör vi idag?

Hälsa

Vi sätter barn och ungdomar i rörelse.

 • 13 400 aktiva spelare
 • 70 000 aktivitetstillfällen per år.
 • 1 000 000 individuella aktivitetstillfällen.
 • 19 klubbar arrangerar idag skolaktiviteter för att sätta fler barn och ungdomar i rörelse.
 • 27 000 elever omfattas årligen av skolaktiviteterna.

Integration

Vi ser till att barn och ungdomar från olika bakgrund får mötas.    

 • 17 klubbar har idag olika initiativ och projekt kring integration.
 • 200 aktivitetstillfällen genomförs varje år.
 • 6 300 personer har varit en del av klubbarnas integrationsprojekt.

Inkludering

Vi vill ge alla barn och ungdomar chansen att delta.

 • 16 klubbar gör olika aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.
 • 200 aktivitetstillfällen genomförs varje år.
 • 2 800 personer har medverkat i klubbarnas olika aktiviteter.

Följ klubbarnas arbete