Spelare i Handbollsligan har testats positivt för doping

Ett dopingprov från en spelare i Handbollsligan som togs i mars har visat sig vara positivt och spelaren är avstängd under utredning. 

Spelaren ska lämna in sitt yttrande till Riksidrottsförbundets dopingkommission med besked om han önskar att B-provet ska analyseras och dopingkommissionen avgör sedan om en anmälan ska göras till dopingnämnden som är den första dömande instansen.

– Vi har tillsammans med Riksidrottsförbundet tydliga riktlinjer gällande antidoping och tar tydligt avstånd från allt användande av dopingklassade medel och substanser. Vi fördömer användandet och samarbetar med RF i utredningen, säger Svenska Handbollförbundets generalsekreterare Robert Wedberg och Svensk Elithandbolls vd Peter Gentzel i ett gemensamt uttalande. 

Alla aktiva idrottare är själva ansvariga för att känna till och följa dopingreglerna som finns på antidoping.se. Alla spelare som ska representera Sverige i de internationella mästerskapen på seniorsidan genomgår en onlineutbildning rörande antidoping och till hösten kommer samma utbildning att ges till alla spelare i Handbollsligan och SHE. 

Den aktuella spelaren har valt att inte uttala sig innan en eventuell dom kungörs.