Förtydligande gällande SM-finaler i framtiden

 

Svensk Elithandboll vill med anledning av skriven artikel i Aftonbladet den 29 maj göra ett förtydligande gällande de beslut som tagits och den diskussion som varit i SEH dam och herr.

Det är alltid svårt för omvärlden att få en helhet kring åsikter och fakta där man väljer att ta en del av intervjun ur sitt sammanhang och vi vill därför klargöra följande händelseförlopp och den framtidsplanering som råder kring finalkoncept.

I dagsläget råder det konsensus mellan både dam- och herrklubbarna kring en final nästa år och damerna vill inte bryta sig ur på något sätt.

Under SM-finalhelgen i Malmö var det medlemsmöten där framtidens finalformat för handbollen i stort och de två ligorna diskuterades och analyserades.

Herrklubbarna har sedan tidigare fattat beslut att även 2018 behålla upplägget om en final. Majoriteten vill fortsätta på det nuvarande konceptet och alla är överens om att utveckla det nuvarande formatet om en finalmatch.

Damklubbarna har tidigare fått skicka in sina förslag från respektive medlemsförening för sammanställning. Under söndagen diskuterades detta underlag och man kunde konstatera att det finns en majoritet för ett fortsatt upplägg om en finalmatch även 2018.

Vi diskuterade här även kommande finalformat från 2019 och framåt och det fanns olika förslag på format. Det diskuterades upplägg av olika slag, som en final om bäst av fem matcher på egna arenor, egen damfinal med spel om tredjeplats samtidigt på neutral ort och en hel del andra alternativ också. Klubbarna var väldigt kreativa och många förslag lades fram. Man är helt överens kring det faktum att om en damfinal ska få den framgång som önskas är det aktuellt först längre fram i tiden, kanske om tre till fem år.

Svensk Elithandboll är eniga om att fortsätta utveckla handbollen och göra SM-finalkonceptet till det bästa på hela året för alla sportintresserade, en festlig avslutning på den gångna handbollssäsongen och firande av de svenska mästarlagen med tillhörande aktiviteter för alla involverade och intresserade.

Ge Allt. Alltid.

Spela hårt. Älska alla.

Svensk Elithandboll (SEH)