Elithandbollens samhällsnytta uppgår till 320 miljoner kronor

Initiativet #viställerupp är Handbollsligans och SHE:s samhällsengagemang inom hälsa, integration och inkludering. Totalt bedrivs idag 105 olika samhällsinitiativ och projekt för 45 000 barn och unga i de 26 elitlagen. 

Idrottsekonomiskt centrum har nu granskat föreningarnas verksamheter och beräknat att det totala samhällsvärdet uppgår till 320 miljoner kronor per år. Detta värde inkluderar minskade sjukvårdskostnader och ökade hälsoförbättringar, samt effekter kring bättre social gemenskap, studier och arbetsmarknadsframgång.

  • Samhällsnyttan inom handbollen är mycket stor inom de sociala områden som bedrivs inom #viställerupp, säger Björn Anders Larsson, ekonom och samhällsanalytiker vid Idrottsekonomiskt centrum.

Varje förening bedriver egna verksamheter och projekt utifrån de utmaningar och möjligheter man har på sin lokala marknad. Det kan vara skolaktiviteter för att sätta fler barn i rörelse, integrationsprojekt för nyanlända, aktiviteter för barn med funktionsvariationer och mycket, mycket mera. Tillsammans manifesterar klubbarna detta under parollen #viställerupp.

  • Föreningarna gör fantastiska samhällsinsatser. De bidrar till att integrera människor i samhället genom att skapa viktiga mötesplatser. De genomför lovaktiviteter med handboll i idrottssvaga områden. De arrangerar också jobbmässor, läxhjälp och mentorskap för ungdomar i socialt utsatta områden. Listan på aktiviteter kan göras väldigt lång, säger Peter Gentzel, vd för Svensk Elithandboll.

I årets analys har även värdet av de nära nog 2 400 ideella ledarnas insatser i de 22 föreningarna räknats fram. Det samlade samhällsekonomiska värdet för alla ideella ledartimmar som genomförs beräknas till ett värde av motsvarande 145 miljoner kronor per år. Detta värde manifesterar att de ideella ledarnas insatser är helt avgörande för svenskt föreningsliv.

För vidare frågor:

Peter Gentzel
Vd
Svensk Elithandboll
peter.gentzel@elithandboll.se
073-346 54 68

Björn Anders Larsson
Ekonom och samhällsanalytiker
Idrottsekonomiskt centrum
bjorn-anders.larsson@nordeg.se
0762-48 30 56

Se bifogad samhällsrapport:

https://mcusercontent.com/24027e70465d9e55d30a1a343/files/78bb0e32-3a30-8735-6364-9b8a019e2e94/VSU_rapport_2023_FINAL.pdf

Foto: Bildbyrån