Larsson ordförande i EHF European League Board

Vid ett möte idag samlades representanter för ligor av olika slag från över 30 länder i Europa för att konstituera nya European League Board och välja dess styrelse.

Styrelsen består av sex personer och till ordförande för den nya styrelsen valdes Nikolas Larsson från den svenska Handbollsligan. Vid sin sida får han representanter från Tyskland, Italien, Schweiz, Norge och Luxemburg.

Styrelsen utsåg också Nikolas Larsson och Frank Bomann från Tyskland till representanter i PHB (Professional Handball Board) som består av representanter för EHF:s exekutiva kommitté, Forum Club Handball och European Handball Players union

ELB har som uppdrag att tillvarata ligornas synpunkter och samverka med EHF rörande utvecklingen av såväl ligor som Europa-turneringarna.

– Det är med med stor respekt för uppgiften men också med inspiration jag antar utmaningen att leda den nya styrelsen i ELB i ett läge där handbollen i Europa befinner sig i positiv utveckling, säger Nikolas Larsson.

Nikolas har suttit i styrelsen för Handbollsligan i fyra år och varit klubbchef och verkat i IFK Kristianstad de senaste nio åren. Den senare rollen lämnar han nu stegvis från den 1 september för att fokusera på bland annat ligafrågorna i Sverige och Europa.