Bedömning av diskvalificering

I matchen mellan IFK Ystad och IF Hallby i Handbollsligan i lördags fick hemmalagets målvakt syna det röda kortet efter en kollision på egen planhalva. Här förklarar Svenska Handbollförbundets domarkommitté beslutet.

BESKRIVNING AV SITUATIONEN
Målvakten i IFK Ystad rusar ut för att stoppa en kontring och kolliderar med egen spelare och båda faller till marken. Dock leder denna kollisionen också till att anfallande spelare blir fälld bakifrån.

Vad säger reglerna kring diskvalifikation i ett sådant här fall? Regeln finner vi i regelbokens kapitel 8, paragraf 5 och under Internationella Handbollförbundets kommentar:

”…situationer där målvakten där målvakten lämnar målgården i avsikt att fånga en passning avsedd för en motståndare. Här har målvakten ansvaret att försäkra sig om att en situation inte uppkommer som är farlig för motståndarens hälsa.”

Vidare anges:

”Han ska diskvalificeras om han: inte kan nå eller kontrollera bollen men orsakar en kollision med motståndaren.”    

I denna speciella situation kolliderar målvakten huvudsakligen med sin egna spelare, alltså inte med motståndaren. Som framgår av klippet leder dock denna kollision till att anfallaren blir fälld bakifrån.

BEDÖMNING AV SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDETS DOMARKOMMITTÉ
En annorlunda situation med anledning av att målvakten huvudsakligen kolliderar med egen spelare. Målvaktens agerande är dock det som slutligen leder till att anfallande spelare fälls bakifrån. Därmed bedöms kriterierna för att diskvalificera målvakten vara uppfyllda. Dessutom ska anfallande lag tilldömas ett straffkast då man här får anse att anfallande spelare hade kunnat fånga bollen och fått en klar målchans om inte kollisionen och effekten av denna hade uppkommit.

Vad hade då hänt om anfallande spelare inte alls berörts av kollisionen mellan målvakt och egen spelare? Här kan man ju tycka att skaderisken är lika stor för försvarande spelare och att påföljden då skulle bli densamma. Då regeln endast berör effekter för anfallande spelare så finns dock inget regelmässigt stöd för att bestraffa målvakten om endast egen spelare berörs.

Fotnot: Då domarna inte bedömde situationen så allvarlig att ett blått kort skulle utdelas är det inte aktuellt med någon vidare bestraffning.